Zamość


Strona główna -> Polska -> Zamość
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   

Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Zamość to miasto twierdza, założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej.


Bastion zamojski - pozostałość po dawnej twierdzy.

Znani w historii miasta

Zamość jest miastem wielkich tradycji historycznych w wielu dziedzinach: na polu nauki, oświaty i kultury. Z miastem związanych było wielu wybitnych ludzi: mężowie stanu - kanclerz i hetman Jan Zamoyski, kanclerz Andrzej Zamoyski, dowódcy i specjaliści wojskowi - inż. A.dell'Aqua, gen. J.Ch.Mallet-Malletski, bojownicy o niepodległość narodową - W. Łukasiński, działacze polityczni - M. Rataj. Działali tu sławni pisarze i poeci - S.Klonowicz, Sz.Szymonowicz, K.Koźmian, S.Młodożeniec, B.Leśmian. Zamość był również etapem pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II po Ojczyźnie. Zamość - to miasto odznaczone w 1947 roku Krzyżem Grunwaldu III Klasy za wybitny wkład w walkę o wyzwolenie narodowe i społeczne, za walkę z okupantem hitlerowskim.  

Stare Miasto

Zamojskie Stare Miasto jak i cały Zamość stanowi przykład „idealnego miasta” z renesansową włoską urbanistyką, nic więc dziwnego, że figuruje na światowej liście dziedzictwa kultury UNESCO. Zabudowa i plan urbanistyczny są dzieła Bernardo Morando, włoskiego architekta pochodzącego z Padwy, który stworzył je na zlecenie hetmana Jana Zamoyskiego w 1580 roku. Nawiązuje ona do budowy ludzkiego ciała - głowę stanowić miał Pałac Zamoyskich, kręgosłup ulica Grodzka, która ze wschodu na zachód w kierunku pałacu przecina Rynek Wielki, a ramionami miały być ulice poprzeczne takie jak ulica Solna czy ulica Moranda. Wielki Rynek z XVI wieku to jeden z najwspanialszych europejskich placów – przepiękne kamieniczki , ocienione arkady. Wart zobaczenia jest tez wielki zamojski Ratusz i Zamojska Katedra.

Kamienice

W centrum Rynku Wielkiego znajduje się ratusz, a wokół niego zachwyca wzrok przechodniów szereg malowniczych, niezwykle barwnych kamieniczek, udekorowanych podcieniami, dzięki którym Zamość określany jest też miastem arkad. Nad kamienicami góruje 52-metrowa wieża ratuszowa. Charakterystyką miasta są właśnie kamienice, które posiadają swoje własne nazwy, historię i specyficzny klimat. Jest ich tutaj kilkadziesiąt, a wśród nich najbardziej znane to wilczkowska, "pod aniołem", "pod małżeństwem", abrekowska, szczebrzewska, turobińska, linkowska i wiele innych.

Zamojskie kościoły

Zamość jest miastem bogatym w stylowe, zabytkowe kościoły. Jednym z najciekawszych jest zapewne Kościół Franciszkanów, zbudowany w XVII wieku w stylu barokowym. W momencie budowy był największym kościołem w mieście, ale niestety po likwidacji zakonu znacznie go obniżono i na wiele lat pozbawiono funkcji sakralnej. Z kolei kościół św. Mikołaja to dawna cerkiew grecko-ruska i bazyliańska. Malownicza bryła dawnej cerkwi łączy elementy charakterystyczne dla cerkwi mołdawskich z elementami architektury łacińskiej. W kruchcie zachował się późnorenesansowy portal arkadowy z rozetami. Kościół św. Katarzyny powstał w XVII wieku według projektu J. Linka. Podczas wojny był zniszczony i odbudowany w latach 90-tych ubiegłego wieku. XVI-wieczna Katedra należy do najokazalszych oraz najpiękniejszych budowli sakralnych w polskiej architekturze nowożytnej. Zachowała swój pierwotny wystrój wnętrz i bogactwo renesansowych dekoracji

Inne zabytki

Poza kamienicami w Zamościu można znaleźć też wiele innych zabytków. Znajdzie się tu kilka starych i nowych bram miejskich, elementy murów miejskich, takie jak Arsenał, furta wodna, ceglano-kamienny Kojec, Bastion VII, zbudowany w narożniku murów w kształcie pięciokąta. W Zamościu jest też wiele kościołów, klasztory, synagoga, żydowskie jatki, oraz słynna Generałówka, czyli pałacyk renesansowy zbudowany dla rosyjskiego komendanta w XIX wieku.

Kultura

Zamość stara się jak najlepiej wykorzystać swoją przeszłość. Założony przez Jana Zamoyskiego gród zachował wiele ze swej świetności. Wiosną i latem zamojskie zabytki, zwłaszcza Rynek Wielki, stają się scenerią dla odbywających się tu imprez kulturalnych, sportowych i handlowych mających podnieść atrakcyjność miasta. Historia łączy się tu z teraźniejszością i nadaje kształt przyszłości. Miasto zaprasza też do jaskini solnej, skyte parku, oferuje loty widokowe nad Zamościem a także przejażdżki bryczką. Z wieży widokowej przy Katedrze można popatrzeć na panoramę miasta.

Ciekawostki

Zamość jest miastem, z którym wiąże się wiele ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim znajduje się tu najstarsza polska apteka, która została założona w 1616 roku przez doktora medycyny Szymona Piechowicza. W tym mieście mieszkała również Joanna Żubr, pierwsza kobieta, która została odznaczona orderem Virtuti Militari podczas wojny francusko-austriackiej. Kobieta ta pod męskim przebraniem wstąpiła do armii, a następnie podczas oblężenia miasta jako pierwsza wdarła się z oddziałem przez ukrytą furtę otwierając drogę oddziałom. Jeszcze innym wydarzeniem związanym z miastem jest słynne śniadanie króla Karola X Gustawa i Jana zamojskiego, które odbyło się pod murami miasta, ale aby poniżyć króla Zamojski nie pozwolił dawać krzeseł. Goście musieli jeść na stojąco trzymając w ręce talerze. Od tego czasu styl jedzenia na stojąco określany jest jako szwedzki stół.

Imprezy

Odbywa się tu wiele cyklicznych imprez artystycznych mniejszego i większego formatu. Przez cały rok odbywają się tu otwarte koncerty muzyczne, podczas których można posłuchać utworów muzyki klasycznej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego. Orkiestra prowadzi także całoroczny program umuzykalniając dzieci w postaci cyklu audycji. Cztery razy w roku w Sandomierzu można tez posłuchach muzyki w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Zamościu. Sztukę teatralną reprezentuje Letni Salon Sztuki, a w miejscowym hotelu Carskie Koszary – Pierwszoczwartkowe Spotkania Kulturalne. W Zamościu odbywa się także wiele wystaw artystycznych. W mieście jest kilka obiektów kultury, w których można zobaczyć okresowe wystawy malarstwa czy fotografii w wykonaniu miejscowych artystów. Kolekcje prezentują między innymi: Galeria Młodych „Okrąglak”, Galerie Młodzieżowego Domu Kultury, Książnica Zamojska, Galeria Fotografii, Muzeum Zamojskie oraz Galeria Zamojska pod patronatem Biura Wystaw Artystycznych.

Informacje ogólne

Powierzchnia 30,34km²
Ludność  66,5 tys
Gęstość 2 190 os./km²Zamość - zabytki:


Zamość - Ratusz w Zamościu Zamość - Ratusz w Zamościu
Zdecydowanym argumentem by odwiedzić południową część województwa lubelskiego jest lokalizacja na tym terenie miasta Zamościa. Jego turystyczną ...
Zamość - Bastion w Zamościu Zamość - Bastion w Zamościu
Jeśli uwielbiasz świat fortyfikacji, a nie podjąłeś decyzji na temat miejsca spędzenia wakacji zdecydowanie skieruj swój wybór do województwa ...
Zamość - Arsenał w Zamościu Zamość - Arsenał w Zamościu
Zamość pośród wielu miast państwa polskiego wyróżnia się w sferze mnogości atrakcji turystycznych. Do godnych miejsc odwiedzenia w mieście ...
Zamość - Synagoga na Starym Mieście w Zamościu Zamość - Synagoga na Starym Mieście w Zamościu
Synagoga na Starym Mieście w Zamościu to późnorenesansowy budynek z I połowy XVII w. przy ul. Zamenhofa 9. Synagogę zbudowano na planie kwadratu z inicjatywy ...
Zamość - Pałac Zamoyskich na Starym Mieście Zamość - Pałac Zamoyskich na Starym Mieście
Pałac Zamoyskich na Starym Mieście w Zamościu to dawna rezydencja rodziny Zamoyskich z II połowy XVI w., wielokrotnie przebudowywana. W XVII w. w wyniku pożaru nadano jej ...
Zamość - Gmach dawnej Akademii Zamojskiej Zamość - Gmach dawnej Akademii Zamojskiej
Gmach dawnej Akademii Zamojskiej to monumentalna piętrowa budowla u zbiegu ul. Akademickiej i ul. Pereca, jedna z pierwszych uczelni polskich z końca XVI w.  Dzisiejszy czworoboczny ...
Zamość - Kościół Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP Zamość - Kościół Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP
Kościół Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP na Starym Mieście w Zamościu to barokowa świątynia ufundowana w połowie XVII w. przez Jana Sobiepana ...
Zamość - Kościół św. Katarzyny na Starym Mieście w Zamościu Zamość - Kościół św. Katarzyny na Starym Mieście w Zamościu
Kościół św. Katarzyny na Starym Mieście w Zamościu to barokowa świątynia wzniesiona w latach 1680-1686. Obecnie kościół rektoralny, ...
Zamość - Kościół pw. św. Mikołaja na Starym Mieście Zamość - Kościół pw. św. Mikołaja na Starym Mieście
Kościół pw. św. Mikołaja na Starym Mieście w Zamościu to renesansowo-barokowa świątynia z XVII w. Początkowo była to drewniana cerkiew ...
Zamość - Kamienice Ormiańskie Zamość - Kamienice Ormiańskie
Najładniejsze kamienice w Zamościu, ta część Zamościa została przyznana przez założyciela miasta, Jana Zamoyskiego, Ormianom, stąd nazwa ulicy ...
Zamość - Stara brama lwowska Zamość - Stara brama lwowska
Stara Brama Lwowska to manierystyczna budowla wzniesiona w latach 1597-1599 tuż przy nadszańcu bastionu VII. W latach 20-tych XIX w. wyznaczono w niej więzienie, w którym ...
Zamość - Nowa Brama lwowska Zamość - Nowa Brama lwowska
Nowa Brama Lwowska (umiejscowiona nieopodal starej Bramy Lwowskie) została zbudowana w latach 20-tych XIX w. przy modernizacji Twierdzy Zamość. Po I wojnie światowej ...
Zamość - Brama Szczebrzeska Zamość - Brama Szczebrzeska
Brama Szczebrzeska powstała w latach 1603-1605, początkowo manierystyczna z attykami. Została przebudowana w latach 1770-1771 otrzymując attykę rokokową z kamiennymi ...
Zamość - Stara Brama Lubelska Zamość - Stara Brama Lubelska
Stara Brama Lubelska (inaczej Janowicka) to pierwsza brama Zamościa. Została ufundowana przez Jana Zamoyskiego pod koniec XVI w. Do dziś zachowały się na niej fragmenty ...
Zamość - Nowa Brama Lubelska Zamość - Nowa Brama Lubelska
Nowa Brama Lubelska została zbudowana w I połowie XIX w. pomiędzy bastionami V i VI, podczas modernizacji Twierdzy Zamość, nieopodal starej Bramy Lubelskiej. Od ...
Zamość - Dom mykwy na Starym Mieście Zamość - Dom mykwy na Starym Mieście
Dom mykwy na Starym Mieście w Zamościu to dawna łaźnia żydowska (przy ul. Zamenhofa 5) z połowy XVIII w. W 1877 r. przebudowana w stylu neobarokowym do dziś ...
Zamość - Katedra w Zamościu Zamość - Katedra w Zamościu
Zamość, który umiejscowiony jest w województwie lubelskim jest potentatem wśród tworzonych rankingów odnośnie ośrodków edukacyjnych, ...


Powiązane artykuły:

Zamość zdjęcia Zamość zdjęcia Zamość - Ciekawostki o Zamościu Ciekawostki o Zamościu Zamość - Zamość mapa zabytków Zamość mapa zabytków

Polska - miasta

Gdańsk Katowice Kraków Łódź Lublin Opole Poznań Sandomierz
Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zamość


Polska - co warto wiedziećPolska - Polskie stroje ludowe Polskie stroje ludowe
Strój ludowy, albo inaczej regionalny to element kultury wielu narodów, a ...
Polska - Kuchnia polska Kuchnia polska
W zamierzchłych czasach kuchnia polska budowana była głównie na niezbyt ...
Polska - Polskie święta Polskie święta
W polskim kalendarzu świątecznym znajduje się ogromna liczba różnego ...
Polska - Zabytki UNESCO w Polsce Zabytki UNESCO w Polsce
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości – lista ...
Polska - Polska ciekawostki Polska ciekawostki
Będąc gościem w każdym praktycznie kraju można natknąć ...
Polska - Tradycje w Polsce Tradycje w Polsce
Naród nasz to naród pod pewnym względem niesamowity. Jesteśmy ...
Polska - Kraina Otwartych Okiennic Kraina Otwartych Okiennic
Na północnym brzegu Narwi, na zachód od miasta Narew zachowały się ...
Polska - Polskie piwa Polskie piwa
Polacy piją coraz więcej piwa i wydawałoby się, że koniunktura powinna ...
Polska - Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków
Wakacje są powodem do tego, żeby się zrelaksować po roku intensywnej pracy ...
Polska - Dzień Kobiet w Polsce Dzień Kobiet w Polsce
Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto, które z założenia ma ...
Polska - Przepisy drogowe w Polsce Przepisy drogowe w Polsce
Ogólne zasady ruchu drogowego w Europie reguluje „Konwencja wiedeńska o ruchu ...
Polska - Typowo polskie - Żubrówka Typowo polskie - Żubrówka
Żubrówka należy do najbardziej charakterystycznych polskich alkoholi. Kojarzy ...
Polska - Typowo polskie - Śliwowica Typowo polskie - Śliwowica
Śliwowica jest niezwykle charakterystycznym alkoholem, który kojarzy się z ...
Polska - Białowieski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy
Puszcza Białowieska leży na granicy z Białorusią, częściowo na ...
Polska - Typowo polskie - Szybowce Typowo polskie - Szybowce
Polska nie należy do krajów rozpoznawalnych na świecie. Mamy wiele drobnych ...
Polska - Typowo polskie - Bursztyn Typowo polskie - Bursztyn
Spacerując po plaży nad Bałtykiem po silnym sztormie można od czasu do czasu ...
Polska - Typowo polskie - Polska gościnność. Typowo polskie - Polska gościnność.
Polska gościnność jest już legendarna, a wywodzi się nie z dzisiejszych ...
Polska - Typowo polskie - Domowe przysmaki Typowo polskie - Domowe przysmaki
W każdej kulturze znajdzie się coś, co stanowi regionalny lub nawet narodowy ...
Polska - Karnawał w Polsce Karnawał w Polsce
Kto z nas nie zna radości karnawału? Rok w rok po sylwestrowym szaleństwie przez ...
Polska - Mosty w Stańczykach Mosty w Stańczykach
Polska jest krajem niezwykle bogatym w różnego typu atrakcje. Są to ...
Polska - Bimber w Polsce Bimber w Polsce
Samogon, krzakówka, gorzała, sołtysówka, prymucha, ...
Polska - Polskie produkty regionalne Polskie produkty regionalne
Polska nie jest krajem jednorodnym kulturowo, a każdy jej fragment to inna ...
Polska - Typowo polskie - Jasna Góra Typowo polskie - Jasna Góra
Częstochowa to jedno z polskich miast, które w sensie historycznym zyskało ...
Polska - Typowo polskie - słodycze Typowo polskie - słodycze
Polskie słodycze dla Polaków znaczenie mają duże i może nie ...
Polska - Katolicy w Polsce Katolicy w Polsce
Polska ze zdeklarowanymi prawie 93% katolików pod względem religijności ...
Polska - Typowo polskie - symbole przyrody Typowo polskie - symbole przyrody
Polska przyroda jest niepowtarzalna i tak charakterystyczna, ze wielu wieszczów ...
Polska - Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów
1. Warszawa 2. Kraków 3. Wrocław 4. Gdańsk 5. Poznań 6. ...
Polska - Boże Narodzenie w Polsce Boże Narodzenie w Polsce
Boże Narodzenie to najważniejsze polskie święto kościelne. Jednoczy ...
Polska - Hymn Polski Hymn Polski
Oficjalnym hymnem Polski od roku 1948 jest „Pieśń legionów polskich we ...
Polska - Podział administracyjny Polski Podział administracyjny Polski
Podział administracyjny państwa na mniejsze jednostki jest naturalny i niezbędny ...
Polska - Bitwa pod Grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem
Jedna z najsławniejszych w historii bitew odbyła się 15 lipca 1410 roku na polach ...
Polska - Zapomniany kościół w Żeliszowie Zapomniany kościół w Żeliszowie
Świat jest pełen cudownych budowli, które pomimo zapomnienia i powolnego ...
Polska - Barbórka Barbórka
Barbórka, określana też czasami jako Barburka, to tradycyjne, obchodzone dnia 4 ...
Polska - Morze Bałtyckie Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie, nazywane też często Bałtykiem jest morzem ...
Polska - Parki narodowe w Polsce Parki narodowe w Polsce
Park narodowy to miejsce, w którym znajdują się wyjątkowe przyrodnicze ...
Polska - Autostrady w Polsce Autostrady w Polsce
Słowo "autostrada" oznacza drogę publiczną przeznaczoną do ruchu ...
Polska - Mikołaj Kopernik Mikołaj Kopernik
Mikołaj Kopernik jest postacią znaną każdemu Polakowi. Pomimo wieli ...
Polska - Ludność Polski Ludność Polski
Polska jest krajem należący do średnio zaludnionych, choć warunki ...
Polska - Śląsk Śląsk
Śląsk nierozerwalnie kojarzy się z Polską, a jednak jest to kraina ...
Polska - Polska wódka Polska wódka
Polacy znani są w Europie jako naród pijaków, a umiejętność ...
Polska - Tradycje wielkanocne w Polsce Tradycje wielkanocne w Polsce
Polska to kraj katolicki i to nie budzi niczyich wątpliwości. Statystyki są ...
Polska - Polscy nobliści Polscy nobliści
Nagroda Nobla przyznawana jest każdego roku w wielu dziedzinach ludziom z całego ...
Polska - Fryderyk Chopin Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin był nie tylko niezwykle utalentowanym muzykiem, ale także ciekawym ...
Polska - Józef Piłsudski Józef Piłsudski
Józef Klemens Piłsudski polski działacz niepodległościowy, ...
Polska - Pustynia Błędowska Pustynia Błędowska
O Pustyni Błędowskiej słyszał zapewne każdy Polak, ponieważ jej ...
Polska - Szlak Orlich Gniazd Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd jest chyba najbardziej znaną i najczęściej odwiedzaną ...
Polska - Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie
Kto z nas nie słyszał o Biskupinie? Ta niewielka starodawna wioska zrekonstruowana ...
Polska - Bieszczadzka Ciuchcia Bieszczadzka Ciuchcia
Wąskotorówek jest w naszym kraju wiele, bo wciąż jeszcze funkcjonują, ...
Polska - Dolina Rospudy Dolina Rospudy
Dolina Rzeki Rospudy znana jest każdemu Polakowi głównie z powodu toczącej ...
Polska - Polskie stadiony na Euro 2012 Polskie stadiony na Euro 2012
Dnia 18 kwietnia 2007 roku Komitet UEFA podjął pozytywną decyzję w sprawie ...
Polska - Polacy o sobie Polacy o sobie
Stereotyp to utrwalone przekonanie, które oznacza ogólnie przypisywaną ...
Polska - Kierunki emigracji Polaków Kierunki emigracji Polaków
Emigracja jest naturalnym procesem, jaki dotyczy każdego kraju bez względu na ...
Polska - Mapa polski Mapa polski
Polska - Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie
Każdy, kto był przynajmniej raz w polskich górach zwłaszcza, jeśli ...

Zamość - komentarze:


Zamość komentarz hrubieszowianin
2014-10-24 16:10:10
super miasto... Duma polski... Dbajmy tak także o inne miasta... Proszę i jeszcze raz gratuluję...


Zamość - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies